ALLE SKAL HJEM

Alle skal hjem materiell. Foto.

English version below the picture

Siste uke avholdt LOs Helikopterutvalg et seminar om helikoptersikkerhet, teknologi og beredskap ved Stavanger Lufthavn, hvor BELL fikk presentert sin BELL525 som skal etter planen sertifiseres av Amerikanske Luftfartsmyndigheter i år. BELL525 tar sikkerhet og teknologi et steg videre med første sivilserte helikopteret med Fly-By-Wire og Main Gear Box som er testet med dry-run i over 60 minutter.

Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

Les IE artikkelen på IE sine websider her

Everyone Shall Come Home

Last week LO´s Helicopter Committee held a seminar on helicopter safety, technology and emergency preparedness at Stavanger Airport Sola. BELL was invited to present its BELL525, which is scheduled to be certified by American Aviation Authority later this year. BELL525 takes safety and technology to the next level when they will be the first commercial helicopter with Fly-By-Wire and proven test run of the Main Gear Box on over 60 minutes!

More news